Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-31

Paragrafer

§ 53 - 56

Datum när anslaget sätts upp

2023-06-07

Datum när anslaget tas ner

2023-06-29

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
7 juni 2023