Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 60-72

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-06-27

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
5 juni 2023