Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 39 - 70

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-05-17

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
25 april 2023