Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-27

Paragrafer

§ 32-42

Datum när anslaget sätts upp

2023-04-03

Datum när anslaget tas ner

2023-04-25

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
3 april 2023