Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1 - 16

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-02-22

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
31 januari 2023