Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1-6

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-02-01

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
10 januari 2023