Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 148 - 166

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-12-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
22 november 2022