Kommunstyrelsens personalutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-21

Paragrafer

§ 23-29

Datum när anslaget sätts upp

2022-09-26

Datum när anslaget tas ner

2022-10-18

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
26 september 2022