Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-09-07

Paragrafer

§ 127-147

Datum när anslaget sätts upp

2022-09-13

Datum när anslaget tas ner

2022-10-05

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
13 september 2022