Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 76-90

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-09-27

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
5 september 2022