Barn - och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-08-29

Paragrafer

§ 78 -89

Datum när anslaget sätts upp

2022-09-05

Datum när anslaget tas ner

2022-09-27

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
5 september 2022