Valnämnden

Organ/Nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 18 - 20

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-09-10

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
19 augusti 2022