Barn - och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-22

Paragrafer

§ 69-77

Datum när anslaget sätts upp

2022-06-27

Datum när anslaget tas ner

2022-07-19

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
27 juni 2022