Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-01

Paragrafer

§ 91-92

Datum när anslaget sätts upp

2022-06-02

Datum när anslaget tas ner

2022-06-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
2 juni 2022