Socialnämndens arbetutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 19-21 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-06-07

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
16 maj 2022