Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 16 - 21

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-03-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
1 mars 2022