Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 13-14

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-03-16

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
22 februari 2022