Personalutskottet

Extra sammanträdee

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1-2

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

20-02-16

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
24 januari 2022