Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-12-13

Paragrafer

§ 105-109

Datum när anslaget sätts upp

2021-12-17

Datum när anslaget tas ner

2022-01-08

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
17 december 2021