Barn - och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-01

Paragrafer

§ 120 - 139

Datum när anslaget sätts upp

2021-11-08

Datum när anslaget tas ner

2021-11-30

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
8 november 2021