Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 119 - 136

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-11-10

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
19 oktober 2021