Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 97 - 129

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-10-27

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
5 oktober 2021