Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 30-31 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-10-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
22 september 2021