Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-08-09

Paragrafer

§§ 80-90

Datum när anslaget sätts upp

2021-08-16

Datum när anslaget tas ner

2021-09-06

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
16 augusti 2021