Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-09

Paragrafer

§ 71 - 87

Datum när anslaget sätts upp

2021-06-15

Datum när anslaget tas ner

2021-07-07

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
15 juni 2021