Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-05-24

Paragrafer

§ 45-52

Datum när anslaget sätts upp

2021-06-01

Datum när anslaget tas ner

2021-06-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
1 juni 2021