Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 21 - 33

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-06-16

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
24 maj 2021