Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-29

Paragrafer

§ 48 - 69

Datum när anslaget sätts upp

2021-05-05

Datum när anslaget tas ner

2021-05-27

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2021