Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-03-23

Paragrafer

§ 26-36

Datum när anslaget sätts upp

2021-03-31

Datum när anslaget tas ner

2021-04-22

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
31 mars 2021