Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-08

Paragrafer

§ 25-38

Datum när anslaget sätts upp

2021-03-16

Datum när anslaget tas ner

2021-04-07

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
16 mars 2021