Barn- och utbildning

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Paragrafer

§ 13-24

Datum när anslaget sätts upp

2021-02-16

Datum när anslaget tas ner

2021-03-10

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
16 februari 2021