Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-01-26

Paragrafer

§1 - 12

Datum när anslaget sätts upp

2021-02-03

Datum när anslaget tas ner

2021-02-25

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
3 februari 2021