Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 5 - 11

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-02-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
2 februari 2021