Kommunstyrelsens personalutskott

Extrainsatt sammanträde

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1.2

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-02-01

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
9 januari 2021