Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-12-21

Paragrafer

§ 105-112

Datum när anslaget sätts upp

2020-12-29

Datum när anslaget tas ner

2021-01-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
19 januari 2021