Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-12-15

Paragrafer

§ 127-129

Datum när anslaget sätts upp

2020-12-22

Datum när anslaget tas ner

2021-01-13

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2020