Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-26

Paragrafer

§ 87-96

Datum när anslaget sätts upp

2020-11-03

Datum när anslaget tas ner

2020-11-25

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2020