Tillkännagivande kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Datum när anslaget sätts upp

2020-10-20

Datum när anslaget tas ner

2020-11-03

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
20 oktober 2020