Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-14

Paragrafer

§ 140-166

Datum när anslaget sätts upp

2020-10-20

Datum när anslaget tas ner

2020-11-11

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
20 oktober 2020