Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-05

Paragrafer

§ 133-151

Datum när anslaget sätts upp

2020-10-14

Datum när anslaget tas ner

2020-11-05

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
14 oktober 2020