Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-29

Paragrafer

§ 87 - 102

Datum när anslaget sätts upp

2020-10-06

Datum när anslaget tas ner

2020-10-27

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
7 oktober 2020