Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Organ/Nämnd

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Paragrafer

§ 1-16

Datum när anslaget sätts upp

2020-09-04

Datum när anslaget tas ner

2020-09-25

Förvaringsplats

Samordningsförbundets kansli, Jönköping

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2020