Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 69-70

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-09-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2020