Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-16

Paragrafer

§ 30-40

Datum när anslaget sätts upp

2020-06-18

Datum när anslaget tas ner

2020-07-10

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2020