Tillkännagivande kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-09

Datum när anslaget sätts upp

2020-06-02

Datum när anslaget tas ner

2020-06-16

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
2 juni 2020