Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Paragrafer

§ 39-49

Datum när anslaget sätts upp

2020-06-01

Datum när anslaget tas ner

2020-06-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2020