Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 66

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-06-10

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
19 maj 2020