Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-04

Paragrafer

§ 62-77

Datum när anslaget sätts upp

2020-05-11

Datum när anslaget tas ner

2020-06-02

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Senast uppdaterad:
11 maj 2020