Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-04-28

Paragrafer

§ 43-60

Datum när anslaget sätts upp

2020-05-06

Datum när anslaget tas ner

2020-05-28

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
6 maj 2020