Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-22

Paragrafer

§ 22-29

Datum när anslaget sätts upp

2020-04-28

Datum när anslaget tas ner

2020-05-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2020